เกียรติศักดิ์ เจริญสุข คนดีสีสังคม February 7 ปีนี้

เกียรติศักดิ์ เจริญสุข เป็นผู้มีปัญญา มีนา 21 2021

เกียรติศักดิ์ เจริญสุข การเป็นคนดีมีมากกว่าเพียงแค่ทำสิ่งต่างๆเพื่อบุคคลอื่น คุณต้องเห็นด้วยและก็รักตัวเองก่อนคุณถึงจะถ่ายทอดพลังแง่ดีให้กับโลก ทำตามอย่างข้อเสนอแนะตั้งแต่นี้ต่อไปเพื่อช่วยให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิม สักครั้งในชีวิต ลาบิดามารดาญาติมิตรเพื่อลาบวชบวช
การลาบวชบรรพชาเพื่อรับใช้ศาสนานับได้ว่า เป็น ผลบุญมากมายก่ายกอง ซึ่ง ผู้ถือบวชจะทอดทิ้งการดำรงชีวิตเดิม เพื่อเดินทางไปสู่ร่มกาสาวพัสตร์ของศาสนาพุทธ เกียรติศักดิ์ เจริญสุข ดังนั้นการอุปสมบท เกียรติศักดิ์ เจริญสุข ถือว่าเป็น เป็นการสร้างผลดีให้กับตนเอง ครอบครัว และได้ฝึกซ้อมตนเองตามแบบของศาสนาพุทธได้ฝึกหัดในเรื่องของกายคำพูดหัวใจ และก็ต้องเจริญรุ่งเรืองสติมีศีลสมาธิปัญญา และถือปฏิบัติของศีล พระภิกษุสงฆ์ 227 ข้อ ตาม พระบัญญัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการช่วยเหลือให้กาย วาจา หัวใจ มีความธรรมดาสุขเกื้อหนุนการฝึกฝนสมาธิ กำจัดกิเลสปัญหาและก็ก่อกำเนิดปัญญาสำหรับบิดามารดาและก็ครอบครัวจะได้ ผลบุญบุญจากงานบวช ของลูกชาย เพราะเหตุว่าความตั้งใจของพ่อแม่ทุกคนอยากจะให้ลูกเป็นคนดีมีจริยธรรมบรรลุความสำเร็จในชีวิตมีความสุข และก็การบรรพชายังแสวงหาพระธรรมนำสู่ชีวิตบิดามารดามีความปราบปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ลูกชายสามารถ ปฏิบัติตามจารีตความศรัทธาของคนประเทศไทยโบราณซึ่งเช้าใจกันว่า การบวชของลูกจะได้อานิสงส์พาไปสู่สวรรค์ หรือที่เรียกกันว่าได้เกาะปลายผ้าเหลืองลูกขึ้นสวรรค์ นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกชื่นชมให้กับพ่อแม่ครอบครัวตระกูล เปรียบเทียบสมาชิกในครอบครัวเดินหน้าไปสู่พระธรรมนำจิตใจ รวมถึงงานทำบุญ งานบรรพชานี้ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายแหล่รวมทั้งสหายเพื่อนพ้อง คนรู้จักกันได้มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันสำหรับในการช่วยงานเพื่อให้พิธีบรรพชาเป็นไปตามจารีตประเพณีและเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนา ซึ่งการบรรพชานั้นถือว่ามีอานิสงส์แรง รวมทั้งมีประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลาย เนื่องจากความหมายของคำว่าบรรพชาเป็นการงดเว้น รักษาศีลปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนจะบวชนานเท่าไรขึ้นกับ สาเหตุ ทั้งหลายแหล่ของ เกียรติศักดิ์เจริญรุ่งเรืองสุข
พิธีการบวชตามพิธีการโบราณ เพื่อมีคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ขอบวชต่อไปในอนาคต
• ผู้ขอบวชต้องกล่าวบทสวดมนตร์ ซึ่งหนังสือจะใช้ 2 แบบเป็นแบบอุกาสะแบบเอสาหัง ซึ่งผู้ขอบวชจึงควร ซักถามอุปัชฌาย์ซึ่งท่านชัดเจนให้รู้ว่าควรท่องบทไหน
• ของพื้นที่ครอบครัวควรต้องเตรียมหมายถึง
o ของโปรยทานสามารถพับเป็นเหรียญโปรยทานหรือลูกกวาดของจำพวกอื่นๆได้ตามสมควร
o อาหารที่เลี้ยงแขกที่มาในงานบรรพชา
o ซองเหตุที่จะนำมามอบให้แด่พระอุปัชฌาย์พระคู่สวดแล้วก็พระชั้น
• ของที่จะจะต้องจัดแจงวันโกนหัว
o ใบบัว 1 ใบไว้สำหรับรองผม
o กรรไกรที่มีความแหลมคมใช้ในการตัดผม
o มีดโกนขนนก
พิธีบวช
1.ตัดผมปอยซึ่งจะใช้ใบบัวใบใหญ่สำหรับในการรองรับเส้นผมที่พ่อแม่ญาติโกโหติกากระทำการตัดปอยผม
2.โกนศีรษะเป็นขั้นตอนของพระคุณครูที่จะโกนให้กับนาค
3.ลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง เพื่อขออภัยซึ่งนาคจะมีธูปเทียนแพ และกล่าวคำลาบวชและก็รับไตรจีวร
4.เดินแห่บวชรวมทั้งเวียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ
5.นาคทำการโปรยทานในงานทำบุญ
6. นาคจะกล่าวคำวันทาสีมาหน้าอุโบสถเพื่อเป็นการคารวะอุโบสถ
7.นาคเดินเข้าโบสถ์ ซึ่งตามความเลื่อมใสนั้นควรต้องจับ ปลายผ้าขาวของนาคไปส่งจนกระทั่งโบสถ์ซึ่งจะได้อานิสงค์บุญมาก
8.นาควันทาพระประธานด้วยการกล่าววันลงสีมา
8.สวดอันตรายิกธรรมเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็น การอุปสัมปทา จำเป็นที่จะต้องกล่าวคำขออุโบสถ
9 .กล่าวจบแล้วจำเป็นจะต้องวางไตรลง แล้วฟังอุปัชฌาย์สอนกัมมัฏฐาน
10.อุปัชฌายะสวมอังสะให้นาค
11.นาคต้องไปครองผ้าไตรจีวร
12.รับศีลเรียบร้อยแล้ว แล้วต่อจากนั้นไปรับประเคนบาตรจากบิดามารดา
13.แล้วหลังจากนั้น ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่อุปัชฌาย์
14.พระคำประกาศรย์ คล้องบาตรให้พระภิกษุใหม่
15.พระคู่สวด ไต่ถามอันตรายิกธรรม แล้วพระภิกษุสงฆ์ใหม่เปล่งแสงถ้อยคำขอญัตติบาป สังฆัมภันเต แล้วฟังอนุสาสนบาลีจากอุปัชฌายะ
16. พระอุปัชฌาย์จะให้โอวาท ซึ่งญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาจะถวายสาเหตุอุปัชฌายะ และเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ
17.เมื่อ ออกจากโบสถ์ไปกันหมดแล้ว พระใหม่จำเป็นที่จะต้องนั่งรับบาตร ซึ่งญาติโยมพี่น้องสามารถมอบปัจจัยได้ตามสมควร สำหรับงานทำบุญ งานบรรพชาของเกียรติศักดิ์รุ่งเรืองสุขจะเป็นไปตามจารีตโบราณที่สืบต่อกันมา
สำหรับงานบรรพชาในครั้งนี้ เกียรติศักดิ์ เจริญสุขจะกราบลาบิดามารดาญาติผู้ใหญ่และก็คนที่ยกย่องเพื่อเดินหน้าไปสู่ร่มกาสาวหน้าตา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่ ไตร่ตรองทวน และสำรวมทางร่างกายวาจาใจ แม้ข้าพเจ้าเกียรติศักดิ์ เจริญสุข ได้เคยล่วงเกินท่านด้วยกายดีแล้ววาจาและดวงใจทั้งยังเฉพาะหน้าและก็ลับหลังทั้งรู้และไม่รู้ เพื่อความบริสุทธิ์ที่เพศพรหมจรรย์ ขอให้ทุกคนขอความปรานีอโหสิกรรมแก่กระผม เพื่อ ตอบแทนพระคุณของบิดามารดา ญาติโกโหติกาแล้วก็พ่อแม่ ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนิกชนช่วยรักษาพุทธศาสนาโดยรักษาพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองมั่นคงและก็พุทธศาสนาจะคงอยู่สืบไป และปฏิบัติภารกิจของคนไทย ที่ได้เกิดมา รับใช้พระพุทธศาสนา ได้ฝึกอบรมตนเองในด้านการพัฒนาชีวิตทางด้านกายวาจาใจที่มีคุณความดีเข้มแข็งมั่นคง อยู่ยังอยู่ในคุณธรรมอันดี จึงขอกราบลา ญาติมิตรเพื่อนทุกท่าน เพื่อเข้าพิธีการอุปสมบท และก็ขอเรียนเชิญพี่น้องเพื่อน กัลยามิตร ผู้มีอุปมือคุณทุกท่าน มาร่วมงานบรรพชาของ เกียรติศักดิ์ เจริญสุข สำหรับระบุงานบรรพชา จะแจ้งให้รู้ ในวันสถานที่และก็ในตอนที่เหมาะสม ต่อไป รวมทั้งขอให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาบุญสำหรับในการบวชคราวนี้ด้วยเทอญ

facebook https://www.facebook.com/kiattisak.jarernsook
Line@ เกียรติศักดิ์ เจริญสุข
Website เกียรติศักดิ์ เจริญสุข http://www.thaiseoboard.com/index.php/topic,436908.0.html
Content by เกียรติศักดิ์ เจริญสุข

Related Post